Hyppää sisältöön

Tarjouskilpailu Savonranta

Tarjouskilpailu päättyy 27.6.2022 klo 12.00

TARJOUSKILPAILUSSA OLEVAT TONTIT

Kiinteistötunnusmääräala 740-565-4-237määräala 740-579-5-215
OsoiteVirrantie 26Koskiniementie 11a
Pinta-alan. 2361 m2n. 2297 m2
Rakennusoikeusn. 472 k-m2n. 344 k-m2
Pohjahinta45.000,00 €30.000,00 €
Sijaintikartta SavonrantaSijaintikartta tontit
Ote asemakaavasta Savonrannan kirkonkylä Asemakaavamerkinnät ja määräykset

MYYNTIEHDOT:
1. Tontit luovutetaan teknisen lautakunnan päätöksen 29.3.2022 § 60 mukaisesti myymällä tarjouskilpailua käyttäen, jossa tontti luovutetaan korkeimman hintatarjouksen tehneelle.
2. Kirjalliset tarjoukset on toimitettava 27.6.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Savonlinnan kaupunki, Maankäyttöpalvelut, Olavinkatu 27, 57130 SAVONLINNA.
Kuoreen merkintä ”Savonranta”.
3. Mikäli tonteista tulee useampi yhtä suuri tarjous, tontin saaja ratkaistaan arpomalla. Saman perheen jäsenet voivat tehdä vain yhden tarjouksen.
4. Kauppakirja laaditaan tavanomaisia luovutusehtoja noudattaen.
5. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava 30.9.2022 mennessä. Omistus- ja hallintaoikeus tontille luovutetaan ostajille heti kun kauppahinta on kokonaan maksettu.
6. Ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista sekä rakentamiskelpoisuuden selvittämisestä, perustamistavan valinnasta sekä tonttien kuntoonpano kustannuksista.
7. Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen. Rakentaminen on saatettava viiden (5) vuoden kuluessa siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.
8. Rakennustapaohjeet antaa Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonta.

Lisätietoja:

Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri

  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut

Puh. 044 417 4670

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: riku.monkkonen@savonlinna.fi

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi