KERROSTALOTONTTI KAARTILANTIE

KERROSTALOTONTTI

KAARTILANTIE 68

Savonlinnan kaupungilla on myynnissä kerrostalotontti itäpuolella kaupunkia.

Kartta tontin sijainnista

Tonttitiedot:

Kiinteistötunnus                740-9-43-6

Osoite                                Kaartilantie 68

Kaavamerkintä                AK 1/2III

Pinta-ala                            4.048 m2    

Rakennusoikeus             2.100 k-m2

MYYNTIHINTA 128.100,00 €

 

Myyntihinta on teknisen lautakunnan 7.2.2017 § 22 vahvistaman vyöhykkeen III mukainen hinta (61,00 €/k-m2).

Kartta                              Asemakaavakartta (AK 740-341)

 

1. Tontti luovutetaan joko myymällä tai varaamalla myytäväksi.

2. Jos tontti varataan myytäväksi niin varausaika on noin 1 vuosi ja varausmaksu on 1% varaussopimuksen allekirjoitushetkellä vahvistetusta pääoma-arvosta. Mikäli varausaikaa jatketaan, varausmaksua korotetaan jokaisella uudella varausjaksolla puolella (0,5) prosenttiyksiköllä vastaavalla tavalla määritetystä pääoma-arvosta.

3. Tontille rakentaminen on saatettava viiden (5) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.

4. Rakennuksen valmistumisen viivästyessä peritään sanktiona ns. sakkokauppahintana 10% kauppahinnasta kultakin alkavalta vuodelta kuitenkin yhteensä enintään 50% kauppahinnasta.

5. Muutoin kaupassa noudatetaan kaupungin normaaleja luovutusehtoja.

6. Kaupunki voi painavista syistä myöntää hakemuksesta lievennyksiä edellä mainittuihin sanktioihin.

Lisätietoja:

Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4670
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Tikkanen Kari
Tikkanen Kari, tekninen johtaja
  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto
Puh. 044 417 4600
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: