MYYDÄÄN RIVITALOTONTTI PIHLAJANIEMELTÄ

 

RIVITALOTONTTI

SAVONLINNAN PIHLAJANIEMELLÄ

 PÄRNÄLÄNTIE 14

 

Tonttitiedot:

Kiinteistötunnus                    740-16-155-1

Osoite                                   Pärnäläntie 14

Kaavamerkintä                     AP-1

Pinta-ala                                9.596 m2

Rakennusoikeus                   2.399 k-m2

Myyntihinta                         158.988,00 (indeksi 1927)

Kartta tontista                       Asemakaava AK 739

 Myyntiehdot:

1. Tontti luovutetaan teknisen lautakunnan 26.3.2013 § 138 päätöksen mukaisesti myymällä suoraan tai varaamalla myytäväksi.

2. Tontin rakentaminen on saatettava viiden (5) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä  suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttämän käyttöönottokatselmuksen.

3. Rakentamisvelvoitteen noudattamatta jättämisestä peritään kaupungin käyttämä normaali sanktio eli ns. sakkokauppahinta, joka on 10 % kauppahinnasta kultakin alkavalta vuodelta, kuitenkin yhteensä enintään 50 % kauppahinnasta.

4. Muutoin kaupassa noudatetaan kaupungin normaaleja luovutusehtoja.

5. Ostaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden selvittämisestä, perustamistavan valinnasta sekä tontin kuntoonpanokustannuksista.

Lisätietoja: 

 

Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4670
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vaahtoluoto Jukka, satamapäällikkö
  • Tekninen toimiala / Satamapalvelut
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4677
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: