RIVITALOTONTTI PIHLAJANIEMI

RIVITALOTONTTI 
SAVONLINNAN PIHLAJANIEMELLÄ

Pihlajaniemi rivitalotontti

Tonttitiedot:
Kiinteistötunnus                  740-16-155-1
Osoite                                        Pärnäläntie 14
Kaavamerkintä                     AP-1
Pinta-ala                                   9.596 m2
Rakennusoikeus                   2.399 k-m2
Myyntihinta                           162.865,00 € (indeksi 1974)

Kartta tontista                       Asemakaava AK 739

 Myyntiehdot:

1. Tontti luovutetaan teknisen lautakunnan 26.3.2013 § 138 päätöksen mukaisesti myymällä suoraan tai varaamalla myytäväksi.

2. Tontin rakentaminen on saatettava viiden (5) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä  suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttämän käyttöönottokatselmuksen.

3. Rakentamisvelvoitteen noudattamatta jättämisestä peritään kaupungin käyttämä normaali sanktio eli ns. sakkokauppahinta, joka on 10 % kauppahinnasta kultakin alkavalta vuodelta, kuitenkin yhteensä enintään 50 % kauppahinnasta.

4. Muutoin kaupassa noudatetaan kaupungin normaaleja luovutusehtoja.

5. Ostaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden selvittämisestä, perustamistavan valinnasta sekä tontin kuntoonpanokustannuksista.

Lisätietoja: 

 

Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4670
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Henkilöä ei löytynyt