Savonlinnan teknologiapuisto

SAVONLINNAN TEKNOLOGIAPUISTO

Teknologiapuisto

TONTTEJA KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYKSILLE

Savonlinnan kaupunki myy / vuokraa tontteja Vipusenkadulta Savonlinnan Teknologiapuistosta liike-, toimisto- ja opetustoimintaa palvelevien ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien korkean teknologian teollisuusrakennusten korttelialueelta. Alueelle on vahvistettu asemakaava. Tonttijako ja tonttien koko räätälöidään yrittäjien tarpeiden mukaan.

 

Tonttitiedot:

 
Tontti 740-10-1-28
Osoite Vipusenkatu 17
Osan pinta-ala 8.236 m2
Käyttötarkoitus KTY III, e=0,65
Rakennusoikeus 5.353 k-m2

Asemakaava määräyksineen
Tonttikartta

Vipusenkatu sijaitsee itäpuolella kaupunkia sijaintikartta 
tai voit katsella aluetta Google mapsin kautta.

Tonttimarkkinoinnin kohderyhmä

Teknologiapuiston tontteja tarjotaan innovatiivisille ja korkeaa teknologiaa hyödyntäville yrityksille, jotka voisivat mahdollisesti tukeutua toiminnoissaan alueella jo olemassa olevaan yritys- ja tutkimusympäristöön tai pystyvät sitä sopivasti täydentämään. Yrittäminen voi liittyä esim. suoraan tutkimustoimintaan ja/tai jo aikaansaadun tutkimustiedon hyödyntämiseen tuotekehityksessä, valmistuksessa, tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Alueelle haetaan myös teknologiayrityksiä palvelevaa toimintaa harjoittavia yrityksiä sekä muita tieto/osaamisintensiivisiä yrityksiä. Alue sopii hyvin kasvuhakuisten kansainvälistyvien tai jo kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoituspaikaksi.

Alueelle ovat jo sijoittuneet Kuitulaboratorio ja Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva. Vieressä toimivat Anditz Oy:n ja Savonlinna Works Oy. Kuitulaboratorio on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk:n biotuote- ja prosessitekniikan tutkimus- ja innovaatiokeskus. Noheva on tulevaisuuden metsäteollisuuden, biometsätalouden sekä ympäristö- ja energiatekniikan innovatiivinen osaaja- ja asiantuntijakeskittymä, joka synergiallaan vahvistaa näiden alojen palvelu- ja teknologiayritysten kehitystä ja edelläkävijyyttä alan tuotekehityksessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä.

Kuitulaboratoriosta ja Nohevasta lisätietoja

Tekninen lautakunta 7.2.2017 § 24 on vahvistanut tonttien hinnoittelun ja luovutusehdot

  1. Tontit vuokrataan vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla yleisillä sopimusehdoilla. Sopimus täydennetään myöhemmin tonttikohtaisilla tiedoilla. Sopimusluonnos
  2. Alueelle muodostettavien tonttien pääoma-arvo vuonna 2020 on
    12,35 €/m2 ja vuosivuokra n. 0,62 €/m2 (5% pääoma-arvosta).
    Elinkustannusindeksin pisteluku 1968 (v. 2019 vuosikeskiarvo).

Yhteyshenkilöt:

Tikkanen Kari
Tikkanen Kari, tekninen johtaja
  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto
Puh. 044 417 4600
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4670
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: