Savonlinnan teknologiapuisto

SAVONLINNAN TEKNOLOGIAPUISTO

Teknologiapuisto

TONTTEJA KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYKSILLE

Savonlinnan kaupunki myy / vuokraa tontteja Vipusenkadulta Savonlinnan Teknologiapuistosta liike-, toimisto- ja opetustoimintaa palvelevien ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien korkean teknologian teollisuusrakennusten korttelialueelta. Alueelle on vahvistettu asemakaava. Tonttijako ja tonttien koko räätälöidään yrittäjien tarpeiden mukaan.

Tontti-/korttelitiedot:

Korttelia koskevat tiedot  
Kortteli 740-10-1-
Osoite Vipusenkatu
Osan pinta-ala 20.801 m2
Käyttötarkoitus KTY III, e=0,65
Rakennusoikeus 13.520 k-m2

Asemakaava määräyksineen liitteenä A.

Vipusenkatu sijaitsee itäpuolella kaupunkia sijaintikartta liitteenä B
tai voit katsella aluetta Google mapsin kautta.

Korttelia 740-10-1- ja sen ympäristöä kuvaavia karttoja 3 kpl liitteessä C.

Tonttimarkkinoinnin kohderyhmä

Teknologiapuiston tontteja tarjotaan innovatiivisille ja korkeaa teknologiaa hyödyntäville yrityksille, jotka voisivat mahdollisesti tukeutua toiminnoissaan alueella jo olemassa olevaan yritys- ja tutkimusympäristöön tai pystyvät sitä sopivasti täydentämään. Yrittäminen voi liittyä esim. suoraan tutkimustoimintaan ja/tai jo aikaansaadun tutkimustiedon hyödyntämiseen tuotekehityksessä, valmistuksessa, tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Alueelle haetaan myös teknologiayrityksiä palvelevaa toimintaa harjoittavia yrityksiä sekä muita tieto/osaamisintensiivisiä yrityksiä. Alue sopii hyvin kasvuhakuisten kansainvälistyvien tai jo kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoituspaikaksi.

Alueelle ovat jo sijoittuneet Kuitulaboratorio ja Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva. Vieressä toimivat Anditz Oy:n ja Savonlinna Works Oy. Kuitulaboratorio on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk:n biotuote- ja prosessitekniikan tutkimus- ja innovaatiokeskus. Noheva on tulevaisuuden metsäteollisuuden, biometsätalouden sekä ympäristö- ja energiatekniikan innovatiivinen osaaja- ja asiantuntijakeskittymä, joka synergiallaan vahvistaa näiden alojen palvelu- ja teknologiayritysten kehitystä ja edelläkävijyyttä alan tuotekehityksessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä.

Kuitulaboratoriosta ja Nohevasta lisätietoja liitteessä D.

Tonttien luovutusehdot:

  1. Tontit vuokrataan vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla yleisillä sopimusehdoilla. Sopimus täydennetään myöhemmin tonttikohtaisilla tiedoilla. Sopimusluonnos liitteenä E.
  2. Alueelle muodostettavien tonttien pääoma-arvon määrittämiseksi hinnaksi on vahvistettu 12,00 €/m2 ja vuosivuokraksi 0,60 €/m2 
    (5% pääoma-arvosta). Hinnat on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1913 (v. 2016 vuosikeskiarvo).

Yhteyshenkilöt:

Tikkanen Kari, tekninen johtaja
  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto
Puh. 044 417 4600
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4670
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: