Tonttien vuokraoikeuden siirtäminen

Tontin vuokraoikeuden siirtäminen

Mikäli tontin vuokrasopimuksissa on vapaa siirto-oikeus:

Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai, milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto se, joka on tullut aikaisemman vuokralaisen tilalle, on velvollinen mahdollisimman pian saannostaan kirjallisesti ilmoittamaan vuokraoikeuden siirrosta vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta.

Kirjallinen ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, josta ilmenevät tonttitiedot sekä myyjän ja ostajan nimet tai siirtoilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella

Vuokraoikeuden siirtolomake.

Paikallisten kiinteistönvälittäjien kautta tapahtuvissa kaupoissa tämä kirjallinen ilmoitus eli siirtomerkintä tehdään rakennuksen / vuokraoikeuden kaupantekotilaisuudessa, jonka jälkeen mahdollisimman pian kirjallinen ilmoitus ja saantokirjajäljennös on toimitettava vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille.

Savonlinnan kaupungin tontin vuokraoikeuden siirtomenettely

  1. Kirjallinen ilmoitus vuokranantajalle eli siirtomerkintä tehdään kahtena alkuperäisenä kappaleena ja ne liitetään alkuperäisiin tontinvuokrasopimuksiin.
  2. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta (kauppakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.)
  3. Kirjallinen ilmoitus ja saantokirjajäljennös on toimitettava Savonlinnan kaupungin maankäyttöön, jossa tehdään vuokranantajan eli Savonlinnan kaupungin merkintä siirtoilmoituksiin.
  4. Savonlinnan kaupunki perii toimenpiteestä rekisteröintimaksua 49,00 € (ei alv), joka laskutetaan siirtoa seuraavan tontin vuokran laskutuksen yhteydessä. Mikäli siirtomerkintä tehdään kokonaan kaupungin palveluna, maksuna peritään 95,00 € (ei alv). Tekninen lautakunta 8.10.2019 § 171.
  5. Tontinvuokralaskut lähetetään niin kauan entiselle vuokralaiselle, kunnes kirjallinen ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta on toimitettu vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Myyjien ja ostajien on sovittava keskenään laskutetun vuokran maksamisesta.
  6. Vuokranantajalle tehdyn ilmoituksen lisäksi siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa Maanmittauslaitokselle siten kuin maakaaressa on säädetty. 

Asiakaspalvelu:

Inkinen Tiina, maankäyttösihteeri
  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut
Puh. 044 417 4671
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: