Vanhuspalvelut

Kaupunki ostaa vanhuspalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä eli Sosterilta.

 

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin lakisääteinen valmisteluelin (toimikunta), jonka tehtävänä on edistää ikäihmisten asioiden esilletuloa kaupungin päätöksenteossa.

Neuvoston jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esityksestä.

 

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017-2021 

Kaupunginhallituksen päätöksellä 5.9.2017 on nimetty vanhusneuvosto toimikaudelle 2017-2021.
Kaupunginhallituksen päätös

 

Liikenneturvaa ikääntyneille

Liikenneturvan seminaarivideoiden katselutilaisuus kaupungintalolla ruokalan viereisessä kabinetissa 30.11.2018. Aiheena on ikääntyvän liikkuminen turvallisesti, kaatumistapaturmat ja ikäkuljettajan ajoterveys. Kesto yhteensä 1 tunti. Tervetuloa mukaan Sinulle sopivana aikana klo 9-14. Kahvitarjoilu.

 

Vanhustenviikon juhla

Vanhustenviikon juhla järjestetään vuosittain lokakuussa.

 

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016-2020  

Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016-2020 esiteltiin 22.3.2016 vanhusneuvostolle ja eläkeläisjärjestöjen edustajille, joilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia.

Ensimmäisen version esittely- ja kuulemistilaisuudet järjestettiin 2.5.2016 Savonrannalla, 10.5.2016 Punkaharjulla, 18.5.2016 Kerimäellä ja 19.5.2016 kantakaupungissa.

Tilaisuuksissa suunnitelmaa esitteli kotihoidon päällikkö Minna Laurio. Mukana oli myös vanhusneuvoston edustaja.

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2016.

Ikääntymispoliittinen strategia 2016-2020

Suunnitelma 28.2.2016

 

Ikäihmisten palveluopas

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää Ikäihmisten palveluopasta. Opasta jaetaan kotikäyntien yhteydessä ja ikäihmisten tapahtumissa. Opas löytyy myös kaupungintalon palvelupisteestä ja Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä.

Ikääntyneiden palveluopas Savonlinna ja Enonkoski (päiv. 31.5.2018)

 

Tietoa ikääntyville

Linkki: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Suomi.fi -linkistä löytyy tietoa monista tärkeistä asioista ja palveluista ikääntyville ja heidän asioitaan hoitaville:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ikaantyville/