Vanhukset ja veteraanit

Vanhuspalvelut

Savonlinnan kaupungin vanhuspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eli Sosteri.

 

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin lakisääteinen valmisteluelin (toimikunta), jonka tehtävänä on edistää ikäihmisten asioiden esilletuloa kaupungin päätöksenteossa.

Neuvoston jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esityksestä.

Vanhusneuvoston esityslistat/pöytäkirjat

 

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017-2021 

Kaupunginhallituksen päätöksellä 5.9.2017 on nimetty vanhusneuvosto toimikaudelle 2017-2021.

 

Vanhustenviikon juhla

Vanhustenviikon juhla järjestetään vuosittain lokakuussa. Järjestelyistä vastaa vanhusneuvosto.

 

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2019-2020 

Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2019-2020 ensimmäinen luonnos esiteltiin 6.2.2019 vanhusneuvostolle.

Ensimmäisen luonnoksen esittely- ja kuulemistilaisuudet kuntalaisille

Tilaisuuksissa suunnitelmaa esittelee kotihoidon päällikkö Minna Laurio. Samalla esitellään kaupungin hyvinvointisuunnitelman vanhuksia koskevaa osaa.

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma 2019-2020 esiteltiin kaupunginhallitukselle 4.3.2019.

 

Ikääntyneiden palveluopas

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää ikääntyneiden palveluopasta. Opasta jaetaan kotikäyntien yhteydessä ja ikäihmisten tapahtumissa. Opas löytyy myös kaupungintalon palvelupisteestä ja Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä.

Ikääntyneiden palveluopas Savonlinna ja Enonkoski

 

Tietoa ikääntyville

Linkki: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Suomi.fi -linkistä löytyy tietoa monista tärkeistä asioista ja palveluista ikääntyville ja heidän asioitaan hoitaville:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ikaantyville/