Ajankohtaiset

Perus- ja aluekeräysmaksut alenevat vuodelle 2019

Tiistaina 20. marraskuuta 2018

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n esittämät jätetaksat on hyväksytty jätelautakunnassa.  

Jätehuoltoyhtiön kustannustehokas palvelujen tuottaminen mahdollisti taksojen alentamisen jo toisena vuonna peräkkäin.

Perusmaksulla katetaan mm. paikkaavaa ekopisteverkostoa, pienjäteasemia ja vaarallisten jätteiden keräystä. Perusmaksulla ei kateta sekajätteen keräystä. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma sekajäteastia tai kuulua keräysrinkiin.

Perusmaksulla ei enää jatkossa kateta Savonlinnan kaupungin kuntaosuutena Kaakkolammen vanhan kaatopaikan jälkihoitokuluja.

Aluekeräystaksa määrittyy kulujen mukaan. Jätehuoltoyhtiö on kehittänyt aluekeräysverkostoa kustannustehokkaaksi. Yhtiö kilpailutti syksyn 2018 aikana kaikki aluekeräyspisteiden tyhjennysurakat, jonka seurauksena hintoja oli mahdollista laskea.

Maksujen jakautuminen ja suuruus vuonna 2019