Aluekeräysmaksu

Aluekeräysmaksu

Aluekeräystiedote Savonlinna 2021

Aluekeräystiedote Rantasalmi 2021

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu niille asuinkiinteitöille, joilla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa tai kimppa-astiaa esim. naapureiden kanssa. Aluekeräyspisteet ovat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja jäteastioita, joita saavat käyttää ainoastaan aluekeräysmaksun maksaneet asuinkiinteistöt.

Vuosittain perittävä perusmaksu, Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roska-Roope-merkin lunastaminen tai oman jäteastian täyttyminen ei oikeuta käyttämään aluekeräyspisteitä.

Aluekeräysmaksu 2021

Savonlinna

  • vakituinen asunto 140 €
  • vapaa-ajan asunto 55 €

Rantasalmi

  • vakituinen asunto 90 €
  • vapaa-ajan asunto 50 €

 

Aluekeräyspisteille saa tuoda pieniä määriä kotitalouksissa päivittäin syntyvää sekajätettä. Sekajätteen seasta tulee lajitella pois biojäte ja muut hyötyjätteet. Katso lähin hyötyjätteiden keräyspiste osoitteesta www.kierratys.info

Muut jätteet ,kuten rakennusjätteet, vaaralliset jätteet ja suuremmat jäte-erät esim. varaston siivouksesta tulee toimittaa Nousialan jäteasemalle tai pienjäteasemille Kerimäelle ja Rantasalmelle. Sähkö- ja eletroniikkalaitteet tulee toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai SER-vastaanottopisteisiin.

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu on 1.1.2020 alkaen 200,00 €/kerta (+ mahdollisesti yhtiön hinnaston mukainen siivousmaksu).

 

Muutoksen hakeminen aluekeräysmaksuun

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta.

Aluekeräysmaksu voidaan poistaa seuraavissa tapauksissa:

  • kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen tai nollamääräisen kiinteistöverotositteen
  • kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä
  • kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollon jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin.

Muutoksen hakeminen aluekeräysmaksuun-lomake