Perusmaksu

Perusmaksu

Perusmaksutiedote 2021

Perusmaksu on jätelain 78§:ssä määritelty maksu, jolla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Perusmaksulla katetaan mm:

 • vaarallisten aineiden käsittelykuluja, mukaan luettuna apteekkeihin toimitetut lääkejätteet ja alueelliset keräyskampanjat
 • paikkaavan ekopisteverkoston ylläpitokustannukset
 • pienjäteasemien ylläpitokustannukset
 • jäteneuvonta ja tiedottaminen
 • jätehuollon asiakasrekisterin laadinta ja ylläpito
 • alueellisen jätelautakunnan toiminnan kustannukset
 • kuntaosuudet

Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu. Maksu peritään kaikilta asumis- ja vapaa-ajankäytössä olevilta kiinteistöiltä. Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoloita eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia.

Perusmaksulla ei kateta sekajätteen keräystä. 

 

Perusmaksu 2021

Savonlinna                                

 • Vakituinen asunto 27 €
 • Rivi- ja kerrostalohuoneistot 21 €
 • Vapaa-ajan asunto 13 €

Enonkoski 

 • Vakituinen asunto 24 €
 • Rivi- ja kerrostalohuoneistot 19 €
 • Vapaa-ajan asunto 11 €

Rantasalmi                                

 • Vakituinen asunto 27 €
 • Rivi- ja kerrostalohuoneistot 20 €
 • Vapaa-ajan asunto 13 € 

 

Perusmaksun poistaminen

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta.

Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille:

   • rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta
   • purkutodistuksen
   • nollamääräisen kiinteistöverorasitteen
   • jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, ettei se ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

Muutoksen hakeminen perusmaksuun -lomake

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

Räikkönen Pirkko

Puh. 044 417 4612

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: