Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.1.2014 alkaen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuus

Määräysten mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen kiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen jätelain 11 §:n mukaisesti joko sopimusperusteisesti jätekuljetusyrittäjän kautta tai keräysringin välityksellä tai kunnallisesti järjestetyn aluekeräyksen kautta.

Jätteiden lajitteluvaatimukset

Biojäte ja tuottajavastuunalaiset jätteet kuten keräyspaperi, sähkö- ja elektroniikkaromut, paristot ja akut sekä renkaat on lajiteltava.

Biojäte sekä tuottajavastuun alaiset jätteet kuten keräyskelpoinen paperi, sähkö- ja elektroniikkaromut (SER), paristot ja akut sekä moottoriajoneuvojen renkaat on asuinkiinteistöllä lajiteltava muusta yhdyskuntajätteestä erilleen. Biojäte on kompostoitava itse tai taajamissa on vaihtoehtoisesti mahdollisuus liittyä järjestettyyn biojätteen erilliskeräykseen jätekuljetusyrityksen kautta.

Keräyspaperille on keräyspisteitä kauppojen pihoissa, taajamissa sekä myös haja-asutusalueilla.

Savonlinnassa SER-romut otetaan yksityisiltä veloituksitta vastaan Savonlinnan Toimintakeskus ry:n SER-vastaanottoon, Schaumanintie 24. Lisäksi joissakin osakaskunnissa on vastaanottopisteet SER-jätteelle.

Paristojätteet sekä kannettavat akut voi palauttaa niiden myyntipisteisiin.

Ajoneuvojen akkuja ottavat vastaan akkuliikkeet, Nousialan jäteasema, SER-vastaanotto Schaumanintiellä ja MPT Kuljetus Oy (Ahertajantie 41).

Renkaita ottavat vastaan rengasliikkeet.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet on toimitettava oman kunnan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräyskampanjaan. Vaarallisista jätteistä kylmälaitteet, loisteputket ja -loistelamput sekä muu sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava niitä myyviin liikkeisiin tai oman kunnan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Lähin keräyspiste löytyy osoitteesta: www.kierratys.info

Lääkejätteitä ja elohopeakuumemittarit tulee toimittaa lähimpään apteekkiin mieluiten läpinäkyvissä muovipusseissa.

Pahvi, kartonki, lasi, metalli

Taloyhtiöissä, joissa on vähintään 10 asuntoa, on lajiteltava erikseen myös pahvi. Pahvin, lasin ja pienmetallin lajittelua suositellaan kaikissa kiinteistöissä.

Vuoden 2006 alusta taloyhtiöillä on ollut mahdollisuus siirtyä pahvinkeräyksestä kartonginkeräykseen, johon voi laittaa pahvin ja kartongin lisäksi myös nestepakkaukset, kuten esimerkiksi maito-, piimä-, mehu- ja jogurttitölkit sekä viinitölkit. Kartonginkeräykseen siirtyminen on taloyhtiöille vapaaehtoista ja siitä tehtävä sopimus jätekuljetusyrittäjän kanssa.

Yritykset, laitokset, koulut ym.

Muulla kuin asuinkiinteistössä syntyneet hyötyjätteet on lajiteltava, jos niille on keräilyjärjestelmä olemassa. Savonlinnan seudulla on keräysjärjestelmät olemassa mm. hyötykäyttökelpoiselle biojätteelle, paperille, pahville, kartongille, lasille, metallille, puulle ja betonille.

Jäteastiat

Jäteastiat oltava pyörällisiä, kannellisia ja koneelliseen kuormaukseen sopivia.

Kaikkien jätteiden keräysastioiden on oltava pyörällisiä, eikä jätesäkkitelineitä hyväksytä kiinteistöillä, joilla puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneellinen kuormaus on mahdollista. Jätesäkkitelineet voivat olla käytössä saarissa, jonne ei jäteautolla pääse.

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Sekajäte

Sekalaisen yhdyskuntajätteen keräysastiat on tyhjennettävä kiinteistöiltä neljän viikon välein. Jäte tulee kuljettaa kuljetusyrittäjän toimesta Nousialan jäteasemalle. Kiinteistön, jossa asuu vakituisesti 1 - 2 henkilöä, Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen tai kahdeksaan viikkoon. 

Biojäte

Erilliskerätyn biojätteen keräysastia on tyhjennettävä talviaikaan vähintään neljän viikon välein ja kesäaikana 1.5. - 31.10. yhden viikon välein.

Jäteastioiden pesusta huolehtii jätekuljetusyrittäjä

Biojäteastioiden pesu

Biojäteastioiden puhdistaminen kuuluu tyhjennyksestä huolehtivalle jätekuljetusyritykselle. Biojäteastian pesu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa ajalla 1.5. - 31.10. sisältyy vuokra-astioiden tyhjennysmaksuun, ja kiinteistöjen omistamien biojäteastioiden pesuista veloitetaan erikseen.

Sekajäteastioiden pesu

1.1.2003 lähtien myös sekajäteastioiden pesut vähintään kerran ajalla 1.5. - 31.10. kuuluvat astian tyhjentävälle jätekuljetusyrittäjälle. Jäteastian omistajakin voi pestä astiansa itse, jos käytössä on painepesuri tai muu asianmukainen pesulaite. Pesuvesiä ei kuitenkaan saa johtaa hulevesiviemäriin tai suoraan vesistöön. Jätekuljetusyrittäjät veloittavat sekajäteastian pesusta erikseen, ellei sitä ole sovittu sisällytettäväksi tyhjennysmaksuihin.