Hyppää sisältöön

Siirtoasiakirja

Mihin siirtoasiakirjaa tarvitaan?

Jätteitä kuljetettaessa Nousialan jäteasemalle tai pienjäteasemille, tulee jätteiden mukana toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu siirtoasiakirja.

1.5.2012 voimaantulleen jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja:

  • vaarallisesta jätteestä
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • hiekan- ja rasvakaivojen lietteistä
  • pilaantuneesta maa-aineksesta

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana, ja että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle (jäteasemalle).

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista.

Siirtoasiakirjoja ja opastusta niiden täyttämiseen saa Nousialan jäteasemalta. 

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Jos jäte haetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Siirtoasiakirja

EWC-kooditaulukko (yleisimmät jäteasemalle tuotavat)

Jäteluettelo