Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai itse allekirjoitetulla pyynnöllä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan itseään koskevan virheellisen tiedon. Kirjaston käyttösääntöjen mukaan on asiakkaan vastuulla pitää yhteystietonsa ajan tasalla. 

Lumme-kirjastojen kirjastojärjestelmän lainaajarekisterin rekisteriseloste.

Lumme-kirjastojen Koha-kirjastojärjestelmän tietojärjestelmäseloste.

Lumme-kirjastojen sotusiilon rekisteriseloste.

Kaukopalvelun tietosuojaseloste.

eBooking-ajavarausjärjestelmän tietosuojaseloste.