Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikkön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 14.6.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 9 Kuivalainen Jaakko ja Tuula

  Rakennuspaikka: 740-502-10-60 Ruuhilahti, Pylkönniementie 102, 58140 Ahvensalmi

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.6.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 16.6.-19.7.2021 välisen ajan Savonlinnan kaupungintalon palvelupisteessä Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 16.6.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut