Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Kaupunginvaltuuston kyselytunti

 

Savonlinnan kaupunginvaltuuston työjärjestys  
7 § Kyselytunti


Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa. Kyselytunti aloitetaan 30 minuuttia ennen valtuuston kokousta, jollei valtuuston puheenjohtaja toisin päätä.
Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään viikko ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaa kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattavaksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Lisäkysymysten vastausten jälkeen voivat valtuutetut tehdä asiaan liittyviä kysymyksiä. Muut kysymykset ja niihin annettavat vastaukset saavat kestää enintään 1 minuutin.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen. Kyselytunnilla esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin kootaan kaupungin internetsivuille.

11.3.2013 Kysymys Kulttuuriympäristön hoito-ohjelman laatiminen

11.3.2013 Vastaus Kulttuuriympäristön hoito-ohjelman laatiminen

23.9.2013 Kysymykset Kuntakokeiluhanke

23.9.2013 Vastaus Kuntakokeiluhanke, Pesonen

23.9.2013 Vastaus Kuntakokeiluhanke, Muhonen

 11.11.2013 Kysymys Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelusäännöistä ja -määräyksistä

 11.11.2013 Vastaus Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelun säännöistä ja määräyksistä

 17.2.2014 Kysymys Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen

 17.2.2014 Vastaus Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen