Koti- ja laitosäänestys

Koti- ja laitosäänestys

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomen siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua ennakkoon Savonlinnan kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon, joko soittamalla puh. 044 417 4043 tai lähettämällä kirje postitse osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki / keskusvaalilautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 14.5.2019 klo 16.00.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää samassa yhteydessä, mikäli kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Lue lisää kotiäänestyksestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.