Elinkeinojaosto

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaostossa on enintään seitsemän (7) jäsentä, joista vähintään yksi on elinkeinoelämän edustaja.

Kaupunginhallitus valitsee elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä muut jäsenet. Elinkeinojaosto päättää Savonlinnan Hankekehitysyhtiö Oy:n hankkeiden hyväksymisestä ja omarahoitusosuuksista, osallistumisesta hankkeisiin talousarviossa päätettyjen määrärahojen puitteissa sekä vastuualueensa avustuksista.

Elinkeinojaosto käsittelee elinkeinotoimea ja sen kehittämistä koskevia asioita.

Elinkeinojaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokousajat

Toimikausi 2017-2021
KV § 60/6.6.2016

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Österlund Olli
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Varajäsen
 • Elinkeinojaosto / Puheenjohtaja

I varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Backman Anja
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Jäsen
 • Elinkeinojaosto / I varapuheenjohtaja

II varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Ora Ari
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Varajäsen
 • Elinkeinojaosto / II varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Tynkkynen Jonne
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Varajäsen
 • Sivistyslautakunta / Puheenjohtaja
 • Elinkeinojaosto / Jäsen
Okabe-Silvasti Chieko
 • Tekninen lautakunta / Varajäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Elinkeinojaosto / Jäsen
Mikkonen Anna-Kristiina
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Puheenjohtaja
 • Elinkeinojaosto / Jäsen
Lindh Kaj
 • Elinkeinojaosto / Jäsen

Varajäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Turunen Pekka
 • Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta / Varajäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginvaltuusto / II varapuheenjohtaja
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Stenberg Eija
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / I varapuheenjohtaja
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Nyrhinen Sari
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Mielikäinen Esko
 • Tekninen lautakunta / Jäsen
 • Tiejaosto / Puheenjohtaja
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Lähdeaho-Kero Ruth
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Luukkanen Harri
 • Tekninen lautakunta / Jäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen
Kristiansson Olli-Pekka
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Jäsen
 • Elinkeinojaosto / Varajäsen

Janne Laine, kaupunginjohtaja

Janne Weander, elinkeinojohtaja

Sihteeri

Hannikainen Ulla, yrityspalvelusihteeri
 • Keskushallinto / Elinkeinopalvelut
Puh. 044 571 5837
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: