Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2018:

Herranen Seija, palvelussuhdesihteeri, sihteeri
Iivarinen Johanna, SuPer
Jokinen Mika, työsuojelupäällikkö
Juuti Pirjo, työsuojeluvaltuutettu
Kemppainen Ilkka, JHL ry
Korhonen Juha, JUKO ry
Laine Janne, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Laine Susanna, henkilöstöpäällikkö, esittelijä
Nevalainen Paavo, JUKO/KTN ry
Pietilä Teija, työsuojeluvaltuutettu
Piironen Eero
Pulkkinen Paula, JYTY ry
Puputti Seija
Stenberg Eija