Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2017:

Herranen Seija, palvelussuhdesihteeri, sihteeri
Jokinen Mika, työsuojelupäällikkö
Juuti Pirjo, työsuojeluvaltuutettu
Kemppainen Ilkka, JHL ry
Korhonen Juha, JUKO ry
Laine Janne, kaupunginjohtaja
Laine Susanna, henkilöstöpäällikkö, esittelijä
Linnamurto Saku, hallintojohtaja, puheenjohtaja
Nevalainen Paavo, JUKO/KTN ry
Piironen Eero
Pulkkinen Paula, JYTY ry
Puputti Seija
Rummukainen Henna, TEHY ry
Stenberg Eija
Vannas Tuukka, työsuojeluvaltuutettu