Hyppää sisältöön

Koti- ja laitosäänestys

Jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestys- etkä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit äänestää kotonasi. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla kertaa. Kotiäänestys onnistuu vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Mikäli olet oikeutettu kotiäänestykseen (Vaalilaki 55§), ilmoittaudu ennakkoon viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 mennessä. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Voit ilmoittautua kotiäänestykseen soittamalla vaalitoimistoon puh. 044 417 4043 tai postittamalla kotiäänestyslomakkeen osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, vaalitoimisto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Ilmoitukseen tulee laittaa äänestäjän tarkka osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä samat tiedot kotona äänestävän omaishoitajan osalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös hänen valitsemansa henkilö.

Vaalitoimisto ottaa kotiäänestäjiin yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä ja ilmoittaa kotiäänestysajan kahden tunnin tarkkuudella.

Lisätietoa äänestämisestä kotona

Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Useissa kunnan alueella sijaitsevissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa järjestetään äänestysmahdollisuus. Äänioikeutettuja näissä laitoksissa ovat ainoastaan niissä kirjoilla olevat asukkaat, ei esimerkiksi laitosten henkilökunta. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.