Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan kaupungin RuokapalveluSalaattipöytä

Ruokapalvelu on teknisen toimialan alainen yksikkö, joka valmistaa ja tarjoaa ateriapalveluja kaupungin yksiköille sekä muille sidosryhmille. Tänä päivänä ruokapalveluja tarjotaan 25 toimipisteessä. Savonlinnan ruokapalvelu vastaa kunnan koulujen, päiväkotien, vanhainkodin, vanhusten päiväkeskuksen sekä henkilöstön ruokapalveluista. Ruokapalvelu valmistaa myös kotihoidon aterioita sekä kaupungintalon kokous-, koulutus- ja edustustilaisuuksien tarjoilut.

Ruokapalvelujen toimintaa ohjaavat ravitsemukselliset, hygieeniset ja palvelun laatutavoitteet, jotka on määritelty ravitsemussuosituksissa, omavalvonta- ja muissa kehittämissuunnitelmissa.
Ruokapalveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti ruokatuotanto- ja palveluprosesseja purkaen ja kuvaten yhteistyössä asiakkaiden ja ruokapalvelun henkilökunnan kanssa.

Toiminta-ajatuksemme

Ruokapalvelun tehtävänä on huolehtia kaupungin ruokapalveluista. Toiminta-ajatuksena on valmistaa ja tarjota asiakaskeskeisesti ravinto-opillisesti oikeaa, maukasta ja kustannuksiltaan edullista ruokaa eri asiakasryhmille.

Valmistamme aterioita päiväkotilapsille, koululaisille, opiskelijoille, kaupungin henkilöstölle, vanhuksille sekä myös ulkopuolisille asiakkaille. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on noin 4300, joista noin 10% on erikoisruoka-annoksia.

Ruokapalvelu valmisti vuonna 2018 1,43 milj. suoritetta. Keskimäärin yksi suorite maksoi 3,21 €. (Yksi suorite on yksi koululounas.)

Vuoden 2018 suoritteen 3,21 € kustannukset jakaantuivat seuraavasti;

 • 42 % henkilöstömenot
 • 28 % raaka-aineet
 • 10 % vuokrat
 • 4 % kekut
 • 1 % puhdistusaineet
 • 2 % kuljetus
 • 13 % muut

Savonlinnan Ruoka- ja siivouspalveluissa työskentelee 109 osaavaa ammattilaista.

Suunnittelemme ja järjestämme yhdessä asiakkaidemme kanssa erilaisiin tilaisuuksiin kahvi- ja ruokatarjoilua, valmistamme leivonnaisia sekä hoidamme erilaisten joukkotapahtumien ruokailua.

Pyydä tarjous: Helena Vaahtoluoto tai Johanna Kotilainen

Omavalvonta / Oiva-tarkastukset

Hallinto

Kotilainen Johanna, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4710
Fax (015) 272 425
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vaahtoluoto Helena, ruokapalvelupäällikkö
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4711
Fax (015) 272 425
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Koponen Eila, ruokapalveluohjaaja
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4713
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Turtiainen Marke, ruokapalvelusihteeri
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4714
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Savonlinnan kaupungin siivouspalvelu

Siivouspalvelun toiminta-ajatus:

Siivous on kiinteistön kannalta tärkeä tukitoiminto, joka myötäilee kiinteistön käyttäjien tarpeita. Siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia erilaisten kiinteistöjen puhtaudesta ja viihtyvyydestä yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa.

Savonlinnan kaupungin siivouspalvelu kuuluu teknisen toimialan alaisuuteen.
Siivouspalvelu vastaa Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonlinnassa ja Savonrannalla mm. koulujen, päiväkotien, kirjastojen, jäte- ja puhdasvesipuhdistamoiden, kaupungintalon, kunnantalojen, uimahallin ja urheilutilojen sekä useiden pienempien kohteiden puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Ostopalveluna hoidetaan noin 10,13%.

Siivouspalvelun hallinnon yhteyshenkilöt:

Savonlinna:

Malinen-Korppi Riitta, siivouspalveluiden päällikkö
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4746
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Punkaharju:

Laukkanen Riitta, siivoustyönohjaaja
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 5425
Sähköposti: 

Kerimäki:

Harinen Mirja, siivoustyönohjaaja
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 5147
Sähköposti: 
Malinen-Korppi Riitta, siivouspalveluiden päällikkö
 • Tekninen toimiala / Ruoka- ja siivouspalvelut
Puh. 044 417 4746
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: