Kouluruokailu

Savonlinnan koulujen kouluruokailu

Savonlinnan Ruokapalvelu tarjoaa 4000 koululounasta päivittäin. Koululaisille tarjottu ateria sisältää pääruoan, salaatin, ruokajuoman, leipää ja kasvisrasvapohjaista ravintorasvaa. Leipä on pääsääntöisesti ruisleipää ja näkkileipää. Keiton kanssa tarjoamme joskus sämpylää ja vaaleaa leipää. Vaihtelua kouluruokailuun tuovat erilaiset teemapäivät - ja viikot sekä ruokaperinteeseen kuuluvat juhlapyhät.

Ravitsemussuositukset

Savonlinnan Ruokapalvelussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa. Erityisesti kiinnitetään huomiota suolan määrään sekä rasvan määrään ja sen laatuun. Ruokapalvelussa mietitään myös aktiivisesti keinoja, joilla jokaista koululaista kannustetaan juomaan maitoa ja syömään nykyistä runsaammin kasviksia salaattina ja tuorepalana.

Koululounaan tulisi kattaa kolmannes koululaisen päivittäisestä energian tarpeesta, sen avulla koululaiset säilyttävät vireytensä koulupäivän ajan. Suurin osa koululaisista annostelee itsepalvelulinjastosta ruokansa itse, joten viimekädessä kouluruokailun ravitsemuksellisten tavoitteiden toteutuminen riippuu siitä, mitä lapsi tai nuori lautaselleen valitsee.

Ruokaa saa aina hakea lisää, ainoastaan kappaletavaroiden annosmäärää on rajoitettu. Tällöinkin koululaiset saavat hakea ruokaa lisää, mutta heitä ohjataan annostelemaan lautasensa oikein: Lautasmallin mukaan ½ lautasesta täytetään kasviksilla, ¼ perunalla, riisillä tai pastalla ja ¼ pääruoalla.

Kouluruokailun onnistuminen on koko koulun yhteinen asia. Parhaimmillaan kouluruokailu on kaikille rentouttava hetki, jolla on ravitsemuksellisia sekä kasvatuksellisia tavoitteita. Kouluruoan tulee olla maukasta, monipuolista ja värikästä. Kouluruokailu tukee myös kotona opittuja terveyttä ylläpitäviä ruokailutottumuksia, hyviä tapoja, sosiaalisuutta sekä jatkaa ravitsemuskasvatusta sekä vaalii ruoka- ja tapakulttuuria.

Vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan kouluruokailuun. Toivomme, että kotona keskusteltaisiin kouluruokailun merkityksestä ja kannustettaisiin lasta valitsemaan lautaselleen ruokaa lautasmallin mukaisesti. Kaikissa ruokailuun liittyvissä asioissa voitte aina ottaa suoraan yhteyttä toimipisteen ruokapalvelusta vastaavaan henkilöön.

Ruokalista

Kouluilla on käytössä kuuden viikon kiertävä runkoruokalista, jota uudistetaan vuosittain mm. asiakaspalautteiden pohjalta. Lisäksi ruokapalvelun kaikissa toimipisteissä vietetään yhtenäisiä teemapäiviä ja -viikkoja sekä ruokaperinteeseen kuuluvia juhlapyhiä.

Kaikkien koulujen yhteinen viikoittainen lounasruokalista julkaistaan Itä-Savossa ja Savonmaassa. Lisäksi koulun ruokasalissa on esillä koulun oma viikoittainen tarkennettu lounasruokalista.

Erityisruokavaliot

Ruokapalvelut valmistaa kaikki oppilaiden tarvitsemat lääkärintodistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista tai eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot. Lisäksi yläasteilla ja lukioissa on mahdollisuus valita lihaton vaihtoehto.

Jos lapsi tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on uskonnollisista tai eettisistä syistä johtuen rajoitettu, vanhempien tulee täyttää Ilmoitus erityisruokavaliosta -kaavake ja palauttaa se koulun terveydenhoitajalle. Lisäksi vanhemmat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista lastensa ruokailuun liittyvistä asioista ruokapalveluhenkilökunnan kanssa.

Erityisruokavalion tulee perustua siis aina lääkärintodistukseen ja ilmoitus on uusittava vuosittain toimintakauden alussa, viimeistään elokuussa. Lisäksi vanhempien toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista myös koulun keittiöön, jos lapsella on hyvin yksilöllinen erityisruokavalio. Näin pystymme ruokapalvelussa paremmin palvelemaan erityisruokavaliota tarvitsevia oppilaita.

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Välipalat

Musiikkiopiston oppilasravintolassa ja Lyseon lukion oppilasravintolassa toimii kahvio, mistä voi ostaa edullisesti aamupalaa ja välipalaa. Tarjolla on sämpylöitä, leivonnaisia, kahvia, kaakaota, mehua ym.
Talvisalon koululla toimii välipalakahvio.
Kaikilla ala- ja yläasteilla tarjotaan iltapäivän välipalaa tarpeen mukaan edulliseen hintaan. Kysely välipalan tarpeellisuudesta suoritetaan aina syksyisin.

Välipalatiedote

Toiminnan tarkoitus

Savonlinnan peruskouluissa ja lukioissa tarjotaan jokaisena koulupäivänä koulujen ruokapalveluasiakkaille ohjattu ja täysipainoinen koulu- ja henkilöstölounas. Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat täysipainoisen aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella ja ohjeiden mukaisesti. Myös eettiset näkökohdat huomioidaan.

Kouluruokailun merkitys

Kouluruokailu on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailun ravitsemuksellinen merkitys kansanterveydellisesti oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon tärkeänä ylläpitäjänä on mittava.

Hyvä kouluateria

Kouluateria on terveellinen, täysipainoinen, vaihteleva, monipuolinen, riittävä ja maukas kotiruoan veroinen lounas, joka nautitaan kauniisti tarjolle laitettuna niin sanottuna yleisenä lounasaikana. Ravitsemuksellisesti aterian täysipainoisuus riippuu viimekädessä annoksen oikeasta koostamisesta, johon oppilaita koulussa ohjataan.

Ruoka- ja tapakulttuuri

Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja toisen ihmisen huomioon ottavaa käyttäytymistä. Sosiaalisen kasvun oppimisyhteisössä, viihtyisässä oppimisympäristössä kouluruokailu mahdollistaa ruoan lisäksi elämyksellistä oppimista miellyttävässä ilmapiirissä.

Tuloksellisen toiminnan edellytykset

Asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, ammattitaitoinen henkilökunta ja laadullisesti korkeatasoiset elintarvikkeet mahdollistavat hyvän tuloksen. Keittiöhenkilöstön ammatillista osaamista ja laadukasta työn hallintaa tuetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, joihin osallistutaan avoimella oppimismielellä.

Yhteinen ympäristö

Ympäristösuojelulliset näkökohdat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen otetaan huomioon koko kouluruokailuprosessissa koskien elintarvikkeiden hankintaa, pakkauksia, ruoan valmistusta, tarjoilua ja jätehuoltoa. Kouluruokailun toteutus tukee osaltaan koulun ympäristökasvatusta.

Yhdessä ohjaten oppimaan

Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset ovat tasavertaisia yhteisön jäseniä koulun kasvatuspäämäärän tukemisessa. Oppilaiden ohjaamista ja kasvamista työn arvostukseen ja vastuullisuuteen edistetään muun muassa heidän osallistumisellaan ruokailun järjestelyihin ja keittiötyöhön. - Savonlinnan koulukeittiöiden henkilöstö sitoutuu oheiskasvattajina oppilaan ohjaamiseen sekä luonnolliseen, ystävälliseen ja toisen ihmisen huomioon ottavaan ja joustavaan kanssakäymiseen yhteistyöhakuisessa koulun ilmapiirissä.

Arviointi

Kouluruokailun tuloksellisuutta arvioidaan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin avulla. Jokainen työntekijä arvioi työtänsä itse ja ryhmässä. Asiakkaiden mielipiteitä kuullaan päivittäin sekä noin kahden vuoden välein tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Keittiön toimintojen ja tuotteiden jatkuvalla seurannalla, arvioinnilla ja kehittämisellä, laatu- ja kustannustietoisuudella sekä tilanneherkkyydellä varmistetaan myös ruokapalvelun tuloksellisuus ja kilpailukyky.