Päiväkotiruokailu

Savonlinnan päiväkotien päivähoitoruokailu

Savonlinnan ruokapalvelut tarjoaa päivittäin noin 1 200:lle päivähoidossa olevalle lapselle ateriat: aamupalan, lounaan ja iltapäivän välipalan. Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan myös päivällinen ja iltapala sekä mahdolliset viikonloppuateriat.

Savonlinnan ruokapalvelussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa. Erityisesti kiinnitetään huomiota suolan ja sokerin määrään, rasvan määrään ja sen laatuun sekä kuidun runsaaseen käyttöön. Ruokapalveluissa mietitään myös aktiivisesti keinoja, joilla jokaista lasta kannustetaan syömään nykyistä runsaammin kasviksia aamu- ja välipalalla sekä lounaalla. Lapsia kannustetaan myös tutustumaan uusiin makuihin ja ruoka-aineisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut päivähoitoruokailun järjestämisestä suositukset, joita Savonlinnan ruokapalvelussa noudatetaan. Päivähoitoruokailulla on ravitsemuksellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. Päivähoidon aterioiden tulisi kattaa kokopäivähoidossa 2/3 osaa ja puolipäivähoidossa 1/3 osaa lapsen päivän ravinnontarpeesta. Leikki-ikäinen lapsi syö samoin kuin terveellisesti ruokaileva aikuinen, kun taas imeväisikäisen (alle 1-vuotias) ruokailusuosituksissa on rajoituksia ja vältettäviä ruoka-aineita.

Useimmat päiväkotien keittiöt ovat palvelukeittiöitä, joihin lounasruoka kuljetetaan aluekeittiöstä kuumana tai jäähdytettynä sekä komponentteina. Aluekeittiössä huomioidaan pienet lapset asiakkaina mm. maustamisessa. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodin keittiössä. Hyvä aamu- ja välipala sisältää puuroa tai leipää, marjoja tai hedelmiä sellaisenaan tai ruokana, maitoa tai maitovalmistetta ja kasviksia.

Ruokaa saa aina lisää, ainoastaan kappaletavaroiden annosmäärää on rajoitettu. Tällöinkin lapset saavat ruokaa lisää, mutta esimerkiksi lounasruoan annostelussa huomioidaan oikea annostelu: Lautasmallin mukaan ½ lautasesta täytetään kasviksilla, ¼ perunalla, riisillä tai pastalla ja ¼ pääruoalla.

Päivähoitoruokailu on osa lasten perushoitoa, jonka eteen hoitohenkilökunta ja ruokapalvelut tekevät yhteistyötä yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan päiväkodin ruokailuun. Kaikissa ruokailuun liittyvissä asioissa voitte aina ottaa suoraan yhteyttä toimipisteen ruokapalvelusta vastaavaan henkilöön.

Ruokalista

Päiväkodeissa on käytössä kuuden viikon kiertävä runkoruokalista, jota uudistetaan vuosittain mm. päivähoitohenkilökunnalta saadun palautteen pohjalta. Lisäksi ruokapalvelun kaikissa toimipisteissä vietetään yhtenäisiä teemapäiviä - ja viikkoja sekä ruokaperinteeseen kuuluvia juhlapyhiä.

Kaikkien päiväkotien yhteinen viikoittainen lounasruokalista julkaistaan Itä-Savossa ja Savonmaassa. Lisäksi päiväkodeissa on esillä päiväkodin oma viikoittainen tarkennettu lounasruokalista sekä päiväkotien kahdeksan viikon ruokalista, josta näkee myös päiväkodissa tarjottavat aamu- ja välipalat.

Erityisruokavaliot

Ruokapalvelut valmistaa kaikki lasten tarvitsemat lääkärintodistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista tai eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot. Jos lapsi tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on uskonnollisista tai eettisistä syistä johtuen rajoitettu, vanhempien tulee täyttää Ilmoitus erityisruokavaliosta -kaavake ja palauttakaa se päiväkodin hoitohenkilökunnalle. Vanhemmat ovat aina myös tervetulleita keskustelemaan lastensa ruokailusta ruokapalveluhenkilökunnan kanssa.

Erityisruokavalion tulee perustua siis aina lääkärintodistukseen ja ilmoitus on uusittava vuosittain aina toimintakauden alussa, viimeistään elokuussa. Erityisruokavalioita tarvitsevien kohdalla on erityisen tärkeää, että lasten poissaoloista ilmoitetaan päiväkotiin välittömästi. Näin pystymme ruokapalvelussa paremmin palvelemaan erityisruokavaliota tarvitsevia lapsia.

Ilmoitus erityisruokavaliosta