Hankintapalvelut

Hankintatoimi

Savonlinnan kaupungin hankintatoimi toimii osana teknistä toimialaa. Julkisten hankintojen tavoitteena on kilpailun aikaansaaminen, julkisten varojen tehokas ja taloudellinen käyttö sekä tarjousmenettelyihin osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Hankintatoimen toiminta-alue

  1. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti
  2. toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Savonlinnan kaupunki, Rantasalmen, Enonkosken, Sulkavan ja Juvan kunnat, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, YH-Itä-Savo Oy, Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy ja Savonlinnan Vuokratalot Oy, Savonlinnan seurakunta ja Tanhuvaaran Säätiö, Tanhuvaaran palvelut Oy ja Monrepos Arena Oy.
  3. tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut

Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja.
Toimimme lisäksi neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita hankintoja.

Hankintatoimen extranet (kirjautuminen sivun alalaidassa) - voimassa olevat hankintasopimukset ja sopimustoimittajat

Yhteystiedot

Silvennoinen Virve, hankintapäällikkö
  • Tekninen toimiala / Hankintatoimi
Puh. 044 417 4985
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Rossilahti Pirjo, hankinta-asiantuntija
  • Tekninen toimiala / Hankintatoimi
Puh. 044 417 4982
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vuohensalo Sirpa, hankinta-asiantuntija
  • Tekninen toimiala / Hankintatoimi
Puh. 044 417 4983
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: