Vireilletulokuulutus ympäristö- ja maa-ainestenottolupa

Perjantaina 11. tammikuuta 2019

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA YIT Suomi Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiinteistölle Rantala RN:o 740-527-1-172. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle sekä siirrettävälle...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 9.1.2019

Torstaina 10. tammikuuta 2019

Kuulutus pdf-tiedosto

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-502-15-49 ja osalle tilasta 740-502-15-29, luonnos nähtävillä

Torstaina 10. tammikuuta 2019

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-502-15-49 ja osalle tilasta 740-502-15-29. Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja...

TJV-lupapäätösten julkipanolista 7.1.2019

Tiistaina 8. tammikuuta 2019

Kuulutus pdf tiedostona [https://www.savonlinna.fi/filebank/14773-TJV_julkipanolista_7_1_2019.pdf]

Kaavoituspäällikön päätös 4.1.2019

Maanantaina 7. tammikuuta 2019

KUULUTUS Kaavoituspäällikön päätös 4.1.2019 Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 4.1.2019 tehnyt seuraavan päätöksen: § 1: Päättänyt myöntää Konttinen Einari Ensio / kuolinpesälle maankäyttö- ja...

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen, iltapäivätoimintaan hakeminen lkv. 2019-2020

Torstaina 3. tammikuuta 2019

Lkv. 2019-2020 peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen koskee vuonna 2012 syntyneitä lapsia ja niitä lapsia, joille on myönnetty koululykkäystä kuluvaksi lukuvuodeksi. Sivistysvirasto ilmoittaa...

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen julkipano

Perjantaina 28. joulukuuta 2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 28.12.2018 ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti seuraavan ympäristölupapäätöksen 19.12.2018 191 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:...

Kaavojen voimaantulo kuulutus

Keskiviikkona 19. joulukuuta 2018

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymät § 87 Asemakaavamuutos 2. kaupunginosassa koskien osaa korttelia 12. (Puistokatu 1-7) § 88 Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista...

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 12.12.2018

Maanantaina 17. joulukuuta 2018

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 12.12.2018 tehnyt seuraavan päätöksen: § 38: Päättänyt myöntää Rauno Laurilalle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta...

Kaupunginvaltuuston kokous 17.12.2018

Tiistaina 11. joulukuuta 2018

Kuulutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa, Olavinkatu 27, maanantaina 17. päivänä joulukuuta klo 16.00 käsittelemään esityslistassa mainitut asiat.