Eduskuntavaalit 2019

Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019. SAVONLINNAN YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT: Savonlinnan kaupungintalo...

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 170 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 20.3.2019 ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 6.3.2019 66 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla: Carelia Corro...

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös

Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta on 19.12.2018 § 190 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2019. Tämä kuulutus on nähtävillä Savonlinnan kaupungin...

Asemakaavan voimaantulo

Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019

Savonlinnan kaupunginhallituksen 11.2.2019 hyväksymä § 58 Asemakaavan muutos, Tanhuvaaran pohjoisosa on tullut voimaan Savonlinnassa 20.3.2019 Savonlinnan kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuuston kokous 25.3.2019

Tiistaina 19. maaliskuuta 2019

Kuulutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa, Olavinkatu 27, maanantaina 25. päivänä maaliskuuta klo 18.00 käsittelemään esityslistassa mainitut asiat.

Tanhuvaaran jalkapallohallin asemakaava

Maanantaina 18. maaliskuuta 2019

Asemakaavan muutos ja laajennus Tanhuvaarassa Tanhuvaarankadun länsipuolella, jolla mahdollistetaan mm. jalkapallohallin rakentaminen. Ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti...

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 15.3.2019 § 9

Maanantaina 18. maaliskuuta 2019

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 15.3.2019 tehnyt seuraavan päätöksen: § 9: Päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta varten Ruokolahden...

Kiviapajan seudun osayleiskaavamuutoksen käynnistäminen ja luonnos

Maanantaina 18. maaliskuuta 2019

Kiviapajan seudun osayleiskaavan muutos 2019, "Pieni Tetriniemi", joka koskee tilaa Metsärinne 740-503-10-23 ja osittain tilaa Kiviranta 740-503-10-29 on edennyt luonnosvaiheeseen. Edellä...

Maisematyölupahakemus

Maanantaina 11. maaliskuuta 2019

Maisematyölupahakemus Kerimäen keskustassa kahvila Kaivopirtin alueella tilalla 740-565-2-2. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Savonlinnan kaupungintalolla kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27.

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 6.3.2019 § 8

Maanantaina 11. maaliskuuta 2019

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 6.3.2019 tehnyt seuraavan päätöksen: § 8: Päättänyt myöntää Jukka Heikkoselle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta...