Kuulutukset

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 16.1.2020

Perjantaina 17. tammikuuta 2020

Kuulutus pdf-tiedosto

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 17. tammikuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Savonlinnan Vesi on tehnyt 16.1.2020 ympäristönsuojelupalveluille...

Kaavan voimaantulokuulutus

Tiistaina 14. tammikuuta 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 09.12.2019 hyväksymä § 138 Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavamuutos kiinteistölle Kankkula 740-552-5-49 on tullut voimaan Savonlinnassa 14.1.2020 Savonlinnan...

Paimenkatu 1a asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Tiistaina 14. tammikuuta 2020

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelin 13 tontille 4, Paimenkatu 1a Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävänä 14.01.- 28.01.2020 teknisen toimialan kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras...

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Tiistaina 14. tammikuuta 2020

Kaavoituspäällikön päätös 07.01.2020 § 1 rakentamista koskeva poikkeamishakemus Hakija: Oiva ja Marja Ihalainen Rakennuspaikka: Riihimäki 740-528-12-29 Kaavoituspäällikön päätös 07.01.2020 § 2...

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 13. tammikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.1.2020...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Perjantaina 10. tammikuuta 2020

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 27.12.2019 antanut päätöksen 19/0614/2 kunnallisvalituksesta koskien Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöstä 10.6.2019 § 244. Päätös perusteluineen on nähtävillä...

Kaavojen voimaantulokuulutus

Perjantaina 10. tammikuuta 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 28.10.2019 hyväksymä § 109 Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos Metsähallituksen omistamilla tiloilla Syvälahti 740-509-1-27, Tetrivesi 740-509-1-9, Selkäranta...

Rakennustarkastajan 7.1.2020 myöntämät toimenpideluvat jätevesien käsittelylaitteiden saneeraamiseen

Keskiviikkona 8. tammikuuta 2020

Kuulutus pdf-tiedosto

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Perjantaina 3. tammikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 3.1.2020...