Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Torstaina 14. joulukuuta 2017

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA Lakeland Travels / Ivolga Media Oy on tehnyt 12.12.2017 ympäristönsuoje-lupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja...

Julkipanokuulutus

Keskiviikkona 13. joulukuuta 2017

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.12.2017 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 4.12.2017 § 654 Savonlinnan...

Vireilletulokuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Tiistaina 5. joulukuuta 2017

MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA Sakari Sallisen maa-aineslupahakemus koskien maa-ainesten ottoa Ahvensalmen kylän tilalla Partala RN:o 740-502-7-18 Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.12.2017 – 3.1.2018...

Kuulutus, kaupuginvaltuuston kokous 11.12.2017

Tiistaina 5. joulukuuta 2017

Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa, Olavinkatu 27, maanantaina 11. päivänä joulukuuta 2017 klo 19.00 käsittelemään esityslistassa mainitut asiat. Esityslista...

Luonnos Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistukseksi, nähtävänäoloajan jatkaminen

Maanantaina 4. joulukuuta 2017

LUONNOS SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEKSI, NÄHTÄVÄNÄOLOAJAN JATKAMINEN Luonnos rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi on yleisesti nähtävänä 20.11.-4.12.2017, nähtävänoloaikaa...

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Perjantaina 1. joulukuuta 2017

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA Metsäliitto Osuuskunta on tehnyt 29.11.2017 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta koskien 2.1.2018 – 31.5.2018...

Haettavana asumisneuvojatoimintaan tarkoitetut avustukset vuonna 2018

Torstaina 30. marraskuuta 2017

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala julistaa haettavaksi: ASUMISNEUVOJATOIMINTAAN TARKOITETUT AVUSTUKSET VUONNA 2018 Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 29.11.2017

Torstaina 30. marraskuuta 2017

Kuulutus pdf-tiedostona

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Maanantaina 27. marraskuuta 2017

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.11.2017 antamallaan päätöksellä 17/0253/4 päättänyt hylätä Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan lausunnossaan esittämän vaatimuksen, jonka mukaan valitus tulisi...

Kaavoituspäällikön päätökset 21.11.2017 § 25 ja 22.11.2017 § 26

Maanantaina 27. marraskuuta 2017

Kaavoituspäällikön päätös 21.11.2017 § 25 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu hakemus Hakija: Heikkinen Tiina ja Pekka Koivurinne 19 57810 Savonlinna Rakennuspaikka: Pihlajaniemi, kiinteistö...