Kuulutukset

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Tiistaina 12. tammikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Savonlinnan Vesi on tehnyt 11.1.2021 ympäristönsuojelupalveluille...

Ympäristölupahakemus Oronmyllyn ampumarata, Parikkalan Seudun Ampujat ry

Maanantaina 11. tammikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus – Parikkalan Seudun Ampujat ry:n Oronmyllyn ampumarata, Parikkala Pärikkalan Seudun Ampujat ry on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 11. tammikuuta 2021

Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 11.1.2021 ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen: 8.1.2021 §1, Delete Demolition Oy, ympäristönsuojelulain 118§ mukainen ilmoitus...

Rakennustarkastajan myöntämät toimenpideluvat jätevesien käsittelylaitteiden saneeraamiseen 7.1.2021

Perjantaina 8. tammikuuta 2021

Kuulutus pdf-tiedosto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Torstaina 7. tammikuuta 2021

Asia: Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 7.1.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on...

Suutartaipaleen kevytliikenneväyläsuunnitelmaehdotus

Tiistaina 5. tammikuuta 2021

Kevytliikenneväyläsuunnitelma koskee 12. kaupunginosan Suutartaipaleen katualuetta. Kevytliikenneväyläsuunnitelmaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä...

Peiponkujan kevytliikenneväyläsuunnitelmaehdotus

Tiistaina 5. tammikuuta 2021

Kevytliikenneväyläsuunnitelma koskee 12. kaupunginosan Peiponkujan katualuetta. Kevytliikenneväyläsuunnitelmaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 5...

Suutarniemenkadun katusuunnitelmaehdotus

Tiistaina 5. tammikuuta 2021

Katusuunnitelma koskee 12. kaupunginosan Suutarniemenkadun katualuetta. Katusuunnitelmaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 5.1.2021 – 20.1.2021...

Oravakujan katusuunnitelmaehdotus

Tiistaina 5. tammikuuta 2021

Katusuunnitelma koskee 12. kaupunginosan Oravakujan katualuetta. Katusuunnitelmaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 5.1.2021 – 20.1.2021 aikana...

Karkulahdenkujan katusuunnitelmaehdotus

Tiistaina 5. tammikuuta 2021

Katusuunnitelma koskee 12. kaupunginosan Karkulahdenkujan katualuetta. Katusuunnitelmaehdotusta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 5.1.2021 – 20.1.2021...