Kuulutukset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät rakennusluvat 21.4.2021

Torstaina 22. huhtikuuta 2021

Kuulutus pdf-tiedosto

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 21. huhtikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA Peab Industri Oy on tehnyt 20.4.2021 Savonlinnan...

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös

Keskiviikkona 21. huhtikuuta 2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 19.4.2021 tehnyt seuraavan päätöksen: § 3 Päättänyt myöntää Stora Enso Oyj:lle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan tilalle 740-534-9-2...

Itä-Suom,en aluhallintoviraston ilmoitus: Vesilain mukainen päätös

Tiistaina 20. huhtikuuta 2021

Hakija: Järvi-Suomen Energia Oy Dnro: ISAVI/1876/2021 Päätösnro: 25/2021 Asia: Kuusiniemen ja Kyrönniemen välisen sähkökaapelin rakentamista Pihlajanvedellä koskevan Itä-Suomen aluehallintoviraston...

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus: Vesilain mukainen lupahakemus

Tiistaina 20. huhtikuuta 2021

Hakija: Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy Dnro: ISAVI/1023/2021 Asia: Rauhalinnan ranta-alueen ruoppaus, laivalaiturin, pienvenelaiturin ja veneluiskan rakentaminen sekä penkereen kunnostus, Savonlinna...

Kuntavaalit 2021

Tiistaina 20. huhtikuuta 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan Savonlinnan kaupunginvaltuustoon 43 valtuutettua. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi olla ehdokkaita enintään 64. Vaalipäivä...

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Tiistaina 20. huhtikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA San Martin Ravintolat Oy on tehnyt 19.4.2021...

Kuulutus, vireille tullut hakemus

Maanantaina 19. huhtikuuta 2021

KUULUTUS: VIREILLE TULLUT HAKEMUS Tilalle Saukonsaari, Kurkilahti RN:o 11:21, osoitteeseen: Porkalantie 1193, 58690 Ala-Särkilahti, on haettu maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista lupaa...

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Maanantaina 19. huhtikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Metsäliitto Osuuskunta on tehnyt 16.4.2021...

Kuulutus, vireille tullut hakemus

Torstaina 15. huhtikuuta 2021

KUULUTUS: VIREILLE TULLUT HAKEMUS Tilalle Kosola, Kallionrinta RN:o 4:23, osoitteeseen: Montostentie 99, 57230 Savonlinna, , on haettu maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista lupaa...