Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 2.11.2018 § 33

Maanantaina 5. marraskuuta 2018

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 2.11.2018 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 33: Päättänyt myöntää Esko Kososelle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta varten Haapaniemen kylän tilalle Eteläranta 740-582-1-30.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 6.11.2018. 

Savonlinnassa 5.11.2018