Kaavoituspäällikön poikkeamislupapäätös 2.11.2018 § 34

Maanantaina 5. marraskuuta 2018

Kaavoituspäällikön päätös 2.11.2018 § 34 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija:
Herttuainen Ville

Rakennuspaikka:
Tapiola 740-584-4-106

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 5.11.-5.12.2018 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27 57130 Savonlinna.

Savonlinnassa 5.11.2018