Kuulutus

Finsilva Oyj:n maisematyölupahakemus

Perjantaina 9. marraskuuta 2018

Finsilva Oyj hakee maisematyölupaa puiden kaatamista varten Savonlinnan Ruokojärven kylän tiloille Paavola 740-590-7-17, Kokonmäki 740-590-12-57 ja Lisä-Kokonmäki 740-590-13-35.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena teknisen toimialan kaavoituspalveluun Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 22.11.2018 mennessä.

Savonlinnassa 9.11.2018
Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala