Kuulutus

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-528-11-1, ehdotus nähtävillä

Maanantaina 26. marraskuuta 2018

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta on nähtävillä 27.11.2018 - 3.1.2019 teknisen toimialan kaavoituspalvelujen ilmoitustaululla, C-rappu 3. krs, Olavinkatu 27 sekä osoitteessa www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai asemakaavoitus@savonlinna.fi viimeistään 3.1.2019.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonlinnassa 26.11.2018
Savonlinnan kaupunki