Kuulutus

Maisematyölupa Laurinkulma 740-579-4-414

Keskiviikkona 28. marraskuuta 2018

Maisematyölupahakemus puiden kaatamista varten Savonlinnan Vuokalan kylän tilalle Laurilankulma 740-579-4-414.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena teknisen toimialan kaavoituspalveluun Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 11.12.2018 mennessä.

Savonlinnassa 28.11.2018
Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala