Kuulutus

Kaavoituspäällikön päätös 28.11.2018

Maanantaina 3. joulukuuta 2018

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 28.11.2018 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 36: Päättänyt myöntää Finsilva Oyj:lle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta varten Ruokojärven kylän tilalle Paavola 740-590-7-17 ja tilalle Kokonmäki 740-590-12-57.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 4.12.2018.

Savonlinnassa 3.12.2018