Kuulutus

Kaavoituspäällikön päätös 30.11.2018

Maanantaina 3. joulukuuta 2018

 

KUULUTUS

 

Kaavoituspäällikön päätös 30.11.2018

 

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 30.11.2018 tehnyt seuraavan päätöksen:

 

§ 37: Päättänyt myöntää Linda ja Mika Haapialalle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta varten Tuunaansaaren kylän tilalle Ahma 740-600-1-247.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 4.12.2018.

 

Savonlinnassa 3.12.2018