Kuulutus

Kaavoituspäällikön päätös 4.1.2019

Maanantaina 7. tammikuuta 2019

KUULUTUS

                 

Kaavoituspäällikön päätös 4.1.2019

 

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 4.1.2019 tehnyt seuraavan päätöksen:

 

§ 1: Päättänyt myöntää Konttinen Einari Ensio / kuolinpesälle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta varten Hankavaaran kylän tilalle Tuusanmäki 740-563-13-34.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 8.1.2019.

 

Savonlinnassa 7.1.2019