Kuulutus

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-502-15-49 ja osalle tilasta 740-502-15-29, luonnos nähtävillä

Torstaina 10. tammikuuta 2019

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-502-15-49 ja osalle tilasta 740-502-15-29.

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 11.1.-11.2.2019 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja kaupungin kotisivuilla https://www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 11.2.2019 osoitteeseen Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3 B 1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonlinnassa 10.1.2019
Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa