Kuulutus

Vireilletulokuulutus ympäristö- ja maa-ainestenottolupa

Perjantaina 11. tammikuuta 2019

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

YIT Suomi Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiinteistölle Rantala RN:o 740-527-1-172. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle sekä siirrettävälle kivenmurskaamolle.  Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.1. – 11.2.2019 Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27. Asiakirjat sisältävät selvityksiä toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön.

MUISTUTUKSET

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 11.1.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA