Kuulutus

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Torstaina 31. tammikuuta 2019

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Panimoravintola Huvila on tehnyt 28.1.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Puistokatu 4. Kyseessä on 15.6. – 3.8.2019 välisenä aikana järjestettävät ulkoilmakonsertit (yhteensä 18 kpl). Konsertit järjestetään klo 18:00 - 24:00 välisenä aikana. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.1 – 13.2.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 31.1.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT