Kuulutus

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 1.2.2019 § 4

Maanantaina 4. helmikuuta 2019

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 1.2.2019 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 4: Päättänyt myöntää UPM Metsälle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan metsänhakkuuta varten Turtianniemen kylän tilalle Rouvila 740-577-16-25. 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 5.2.2019.

Savonlinnassa 4.2.2019