Kuulutus

Vireilletulokuulutus maa-aineshakemuksesta

Torstaina 7. helmikuuta 2019

KUULUTUS

 

MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

YIT Suomi Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Repoharju RN:o 740-597-9-89. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.2 – 8.3.2019 Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27. Asiakirjat sisältävät selvityksiä toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön.

MUISTUTUKSET

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 7.2.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA