Kuulutus

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Perjantaina 8. helmikuuta 2019

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala, kunnallistekniset palvelut on tehnyt 7.2.2019 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista Savonlinnan kaupungin alueella 1.1.2019 - 31.12.2019 välisenä aikana. Melua ja tärinää aiheutuu kadunrakennustöistä, mm. päällystys, katuvalorakenteet, katujen saneeraus sekä puistojen perustamisesta ja saneerauksesta.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8. - 21.2.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 8.2.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT