Kuulutus

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Perjantaina 8. helmikuuta 2019

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Laamavuori Infra Oy on tehnyt 7.2.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Pihlajavedentie 4 sekä tarpeen mukaan osoitteessa Ahertajantie 9 ajalla 23.2.2019 – 31.12.2019 arkisin kello 7:00 – 18:00. Kyseessä on rakennuksen purkutyö ja kallion louhinta osoitteessa Pihlajavedentie 4 ja purkujätteen käsittely osoitteessa Ahertajantie 9. Melupäästö aiheutuu purkutyölaitteiden, kaivinkoneiden ja porauskaluston käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.-21.2.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 8.2.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT