Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Keskiviikkona 6. maaliskuuta 2019

Metsähallitus hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n tarkoittamaa yhteiskäsittelylupaa maa-ainesten ottamiselle sekä kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle kiinteistölle Putkisalon ruunupuisto RN:o 740-893-1-6.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.3. – 5.4.2019 Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27. Asiakirjat sisältävät selvityksiä toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön.

MUISTUTUKSET

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.