Kuulutus

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös 6.3.2019 § 8

Maanantaina 11. maaliskuuta 2019

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 6.3.2019 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 8: Päättänyt myöntää Jukka Heikkoselle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan puuston hakkuuta varten Vuoriniemen kylän tilalle Uusi-Tynkkylä 740-552-24-5.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.3.2019.

Savonlinnassa 11.3.2019