Kuulutus

Maisematyölupahakemus

Maanantaina 11. maaliskuuta 2019

Maisematyölupahakemus Kerimäen keskustassa kahvila Kaivopirtin alueella tilalla 740-565-2-2.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Savonlinnan kaupungintalolla kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai kaavoitus@savonlinna.fi 25.3.2019 mennessä.

Savonlinnassa 11.3.2019
Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala