Kuulutus

Meluilmoitus

Perjantaina 5. huhtikuuta 2019

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Ram-Mark Oy on tehnyt 4.4.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Akselinkatu 10 ajalla 23.4.2019 – 31.8.2019. Melupäästö aiheutuu räjäytystyöstä sekä rikotuslaitteiden, kaivinkoneiden ja porauskaluston käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.4 – 18.4.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 5.4.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT