Kuulutus

Julkipanokuulutus meluilmoituksesta

Maanantaina 8. huhtikuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 8.4.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 5.4.2019 84 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Panimoravintola Huvila on tehnyt 28.1.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Puistokatu 4. Kyseessä on 15.6. – 3.8.2019 välisenä aikana järjestettävät ulkoilmakonsertit (yhteensä 18 kpl). Konsertit järjestetään klo 18:00 - 23:00 välisenä aikana. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

Ympäristönsuojelupalvelut