Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.4.2019

Keskiviikkona 10. huhtikuuta 2019

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 8.4.2019 Nro 01492/17/5111 päätöksen valitukseen ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija: Lauri Nuopponen

Päätös, johon haettu muutosta:
Itä-Suomen aluehallintovirasto 4.10.2017 nro 58/2018/1

Vaaran hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös perusteluineen ja valitusosoituksineen on nähtävillä Sa-vonlinnan kaupungin kirjaamossa ma-pe klo 9-15.

Savonlinnassa 10.4.2019

Savonlinnan kaupunginhallitus