Kuulutus

Maa-ainesluvan julkipano

Keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019

MAA-AINESLAIN 19 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 17.4.2019 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 10.4.2019 87 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan teknisen lautakunnan päätöksellään 7.8.2012 § 204 myöntämän maa-ainesluvan siirto Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:lle.

Ympäristönsuojelupalvelut