Kuulutus

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös meluilmoituksesta

Maanantaina 13. toukokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.5.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 8.5.2019 § 108 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Yksityinen toimija on tehnyt 24.4.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Laguuninranta 19 aikavälillä 8.5-22.5.2019 arkisin kello 7:00 – 16:00. Kyseessä on kallion louhinta. Meluhaitta aiheutuu kaivinkoneiden ja porauskaluston käytöstä sekä räjäytystöistä.

Matti Rautiainen

ympäristöpäällikkö