Kuulutus

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös meluilmoituksesta

Maanantaina 20. toukokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 20.5.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 13.5.2019 § 111 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt 23.4.2019 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Savonlinnan kauppatorilla 25.5.2019 kello 9:00 – 14:00 välisenä aikana. Melua aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT