Kuulutus

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös meluilmoituksesta

Maanantaina 20. toukokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 20.5.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 12.5.2019 § 112 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on tehnyt 15.4.2019 saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta koskien maa-aineksen murskausta kiinteistöllä Särkilahti Rn:o 740-546-14-14. Ilmoituksen tarkoittama toiminta ajoittuu aikavälille 15.5 – 31.5.2019. Murskausta tehdään 4 -5 arkipäivänä kello 7:00 – 18:00 välisenä aikana.

Ympäristönsuojelupalvelut