Kuulutus

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös meluilmoituksesta

Maanantaina 20. toukokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 20.5.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 16.5.2019 § 120 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Mediset Hoivarakentajat Oy on tehnyt 2.5.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Aapelintie 15 ajalla 17.5.2019 – 24.5.2019 arkisin kello 7:00 – 16:00. Kyseessä on kallion louhinta osoitteessa Aapelintie 15. Melupäästö aiheutuu porauskaluston käytöstä, räjäytystöistä ja louheen kuormaamisesta.