Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristöluvan julkipano

Keskiviikkona 22. toukokuuta 2019

MAA-AINESLAIN 19 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 22.5.2019 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 15.5.2019 104 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

 YIT Suomi Oy, maa-aines- ja ympäristölupa kiinteistölle Rantala RN:o 740-527-1-172. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

Ympäristönsuojelupalvelut